Taryfa

UWAGA!

NOWA TARYFA

W związku z ogłoszeniem w dniu 23 czerwca 2023 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na okres 3 lat, ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 t.j.) ogłasza na stronie internetowej taryfę.

Nowa Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 01 lipca 2023 r.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.81.2023 z dnia 19.06.2023 r.
ulega skróceniu okres obowiązywania dotychczasowej taryfy zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 08.03.2022 r., znak sprawy WR.RZT.70.241.2021.

 

DECYZJA
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2023 – 2026

ZOBACZ

Wyciąg z decyzji
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2023 – 2026
ze zaktualizowanymi terminami obowiązywania

ZOBACZ

Stawki cen dla dostawy wody i odprowadzania ścieków

w okresie 01.07.2023 – 30.06.2024

ZOBACZ


DATA OBOWIĄZYWANIA: DO 30.06.2023 R.

W związku z ogłoszeniem w dniu 24 marca 2022 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na okres 3 lat, ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 t.j.) ogłasza na stronie internetowej taryfę.

Nowa Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 01 kwietnia 2022 r.

DECYZJA
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2022 – 2025

ZOBACZ

Wyciąg z decyzji
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2022 – 2025
ze zaktualizowanymi terminami obowiązywania

ZOBACZ


Stawki cen dla dostawy wody i odprowadzania ścieków

w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024

TARYFA 2023 od 01.04.2023 r.

 

 


Ostatnio zaktualizowane 23 czerwca, 2023 przez Mariusz Głąba

Accessibility