Informacja dot. wstępu na teren odbiorcy

ZWiK Sp. z o.o. informuje, że nasi pracownicy z mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, mają prawo wstępu na teren odbiorcy w celu przeprowadzenia czynności naprawczo-kontrolnych, w tym także odczytów wodomierzy. Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka informujemy, że pracownicy ZWiK Sp. z o.o., którzy wykonywać będą przedmiotowe czynności powinni okazać się podpisanymi przez Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o., dokumentami ( tylko w oryginale ):

1.     imiennym pisemnym upoważnieniem ( o nr od 2/2009 do 14/2009 ) o treści:  „Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków upoważnia XXXXXXXXXXXX do przeprowadzania czynności określonych cytowaną Ustawą. Na podstawie niniejszego upoważnienia zostaje wystawiona legitymacja służbowa Nr X. Wstęp  na teren odbiorcy tylko za okazaniem niniejszego upoważnienia i legitymacji służbowej”.
2.     imienną legitymacją ze zdjęciem z informacją o treści:

„przedstawiciel przedsiębiorstwa upoważniony do wykonywania czynności naprawczo-kontrolnych; nadzór pracowniczy”

lub

„przedstawiciel przedsiębiorstwa upoważniony do wykonywania czynności naprawczo-kontrolnych”,

na legitymacji znajduje się także data wydania i  nr kolejny od 1do 14.
Zasady przeprowadzania czynności naprawczo-kontrolnych urządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz układów pomiarowych przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej oraz ewidencja upoważnień i legitymacji do wglądu w siedzibie Zakładu.


Ostatnio zaktualizowane 11 maja, 2018 przez Mariusz Głąba

Accessibility