EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ
30 000 EURO
(INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

DOT. ARTYKUŁU PROMOCYJNEGO W PRASIE LOKALNEJ

ZOBACZ

Ostatnio zaktualizowane 11 maja, 2018 przez Mariusz Głąba

Accessibility