Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Młynarska 4
57-500 Bystrzyca Kłodzka

 tel.  74 8111-740
kom. 607 858 914

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 – 15:00

e-mail: sekretariat@zwikbystrzyca.pl

NIP 8811466771
Regon 020793982

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ul. Kłodzka 1A
57-500 Bystrzyca Kłodzka

  tel. 74 8114 278

e-mail: oczyszczalnia@zwikbystrzyca.pl

 

ZGŁASZANIE AWARII NA SIECI WOD-KAN

(od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 – 15:00)

74 8 111 740

(po godz. 15:00, w dni wolne od pracy i święta 24/h)
74 8 114 278

 

KONTA BANKOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż wpłat można dokonywać na poniższe numery kont:
30 1090 2297 0000 0001 0975 1104
w Santander Bank Polska 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz
83 9523 0001 1000 2056 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.

Ostatnio zaktualizowane 26 marca, 2024 przez Mariusz Głąba

Accessibility