Strona główna

Nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej
prowadzona jest od 14 maja 2018 r.

Wersja Biuletynu Informacji Publicznej obowiązująca do 13 maja 2018 r.
dostępna jest pod adresem:

http://zwik1.bystrzyca.pl/bip/


INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW W STAREJ BYSTRZYCY
ul. Bystrzycka, ul. Górna, ul. Nadbrzeżna, część ul. Młynarskiej

ZOBACZ


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW

przy ul. Międzyleśnej , ul. Unii Lubelskiej, ul. Plac Szpitalny, ul. Kolejowej,
ul. Floriańskiej, ul Zgody w Bystrzycy Kłodzkiej

ZOBACZ


INFORMACJE ZWIĄZANE Z RODO

ZOBACZ


INFORMACJA WS OPŁAT ABONAMENTOWYCH

W związku z wprowadzeniem nowego systemu rozliczeniowego
ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. informuje,
że od dnia 01.01.2017 r.
opłata abonamentowa naliczana jest
za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z danej usługi.


INFORMACJA O AWARIACH

ZOBACZ