Informacja dla dostawców ścieków

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej
uprzejmie prosi wszystkich dostawców ścieków, aby nie wrzucali
do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych.

Ostatnio zaktualizowane 14 maja, 2018 przez Mariusz Głąba

Accessibility