Europejski Fundusz Rolny (2014-2020)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

AKTUALIZACJA  30.06.2018

AKTUALIZACJA DOFINANSOWANIA ZADANIA PO PRZETARGU
ORAZ INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ZADANIA

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA  25.10.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZOBACZ


AKTUALIZACJA 10.10.2017 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ


AKTUALIZACJA 03.10.2017 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZOBACZ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla w Starej Łomnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ osada Stara Łomnica

Załącznik 1 – osada Stara Łomnica

Załacznik 2 – osada Stara Łomnica

Załącznik 3a – osada Stara Łomnica

Załącznik 3b – osada Stara Łomnica

Załącznik 4 – osada Stara Łomnica

Załącznik 5 – osada Stara Łomnica

Załącznik 6 – osada Stara Łomnica

OPZ1 P.B. Opis wielobranżowy

OPZ2_T-0

OPZ3_T-1

OPZ4_T-2

OPZ5_T-3

OPZ6_T-4

OPZ7_T-5

OPZ8_T-6

OPZ9_T-7

OPZ10_E1

OPZ11_W1

OPZ12_STWIORB_wodociagowa

OPZ13_STWiORB_elektryczna

OPZ14_przedmiar_roboty_kwalifikowane

OPZ15_przedmiar_roboty_niekwalifikowane

OPZ16_przedmiar_czesc_elektryczna

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

ZOBACZ

Ostatnio zaktualizowane 3 września, 2018 przez Mariusz Głąba

Accessibility