Informacja ws. braków wody

Tut. Zakład wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informuje, że w przypadku braku wody w indywidualnych systemach ujęć i dystrybucji oraz u mieszkańców którzy nie są zaopatrywani w wodę z sieci gminnej, istnieje możliwość (odpłatnego) skorzystania z dostępnego całodobowo zastępczego punktu poboru wody znajdującego się przy ul. Kłodzkiej 1A w Bystrzycy Kłodzkiej na miejskiej oczyszczalni ścieków.

Ostatnio zaktualizowane 14 maja, 2018 przez Mariusz Głąba

Accessibility