Kontrakt 2

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

AKTUALIZACJA, 08.11.2018 R.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA, 26.06.2018 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZOBACZ

 

AKTUALIZACJA, 08.06.2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ


AKTUALIZACJA 04.06.2018 R.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZOBACZ


AKTUALIZACJA 29.05.2018 R.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZOBACZ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy
Kłodzkiej” i „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej,
Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.

OGŁOSZENIE

FS SIWZ Bystrzyca Kl

FS Zal 1 cz 1 Bystrzyca Kl OFERTA

FS Zal 1 cz 2 Bystrzyca Kl OFERTA

FS Zal 2 cz 1 Bystrzyca Kl UMOWA

FS Zal 2 cz 2 Bystrzyca Kl UMOWA

FS Zal 3a cz 1 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 3a cz 2 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 3b cz 1 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 3b cz 2 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 4 cz 1 Bystrzyca Kl GR KAPITALOWA

FS Zal 4 cz 2 Bystrzyca Kl GR KAPITALOWA

FS Zal 5 cz 1 Bystrzyca Kl WYKAZ ROBOT

FS Zal 5 cz 2 Bystrzyca Kl WYKAZ ROBOT

FS Zal 6 cz 1 Bystrzyca Kl UPRAWNIENIA

FS Zal 6 cz 2 Bystrzyca Kl UPRAWNIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I UZGODNIENIA

Kontrakt 2 Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego:

D Opis odbudowa drog Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

D-1 Odbudowa drogi Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

D-2 Odbudowa drogi Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

D-3 Odbudowa drogi Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

PB Opis Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

PRZEDMIAR Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

STWiORB STO-ST4 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-1 Plan zagospodarowania Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-2 Plan zagospodarowania Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-3 Plan zagospodarowania Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-4 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-5 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-6 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-7 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-8 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-9 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-10 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-11 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-12 Profil Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-13 Wezly Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

T-14 Wezly wodomierzowe Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U Decyzja lokalizacyjna 1_2016 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U Decyzja lokalizacyjna 4_2015 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U Decyzja srodowiskowa Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U Gmina Bystrzyca Kl uzgodnienie Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ORANGE uzgodnienie Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ORANGE uzgodnienie T1 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ORANGE uzgodnienie T2 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ORANGE uzgodnienie T3 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U Pozwolenie na budowe Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U PPIS uzgodnienie projektu Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U protokol z narady koordynacyjnej Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U PSG T 1 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U PSG T 3 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U PSG T 2 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U PSG uzgodnienie 2017 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U PSG uzgodnienie Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U TAURON T 1 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U TAURON T 2 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U TAURON T 3 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U TAURON uzgodnienie 1 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U TAURON uzgodnienie 2 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U TAURON uzgodnienie 3 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U WUOZ Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ZDP Decyzja 58_2016 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ZDP Decyzja 161_2015 Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U zgodnosc z ppoz Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ZWiK uzgodnienie projektu Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

U ZWiK warunki Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

Zestawienie kanalow boczntch zal. 1K Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

Zestawienie przyl. wod. zal. 1W Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

Zestawienie stud. betonowych zal. 2K Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

Zestawienie stud. plast. zal. 3K Bystrzyca Kl. Wojska Polskiego

 

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI W JEDNYM PLIKU:

POBIERZ

 

Zamieszczono: 14.05.2018 r

Zamieścił: Mariusz Głąba

Ostatnio zaktualizowane 12 listopada, 2019 przez Mariusz Głąba

Accessibility