Osady ściekowe

AKTUALIZACJA 05.04.2023 r.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


AKTUALIZACJA 01.03.2023 r.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 


AKTUALIZACJA 15.02.2023 r.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

FORMULARZ OFERTOWY (zal. nr 1)

OŚWIADCZENIE (zal. nr 2)

WYKAZ USŁUG (zal. nr 3)

WYKAZ SPRZĘTU (zal. nr 4)

WZÓR ZOBOWIĄZANIA (zal. nr 5)

UMOWA (zal. nr 6)

OPIS SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA (zal. nr 1 do umowy)

SPRAWOZDANIE

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aaba032f-9d68-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Ostatnio zaktualizowane 5 kwietnia, 2023 przez Mariusz Głąba

Accessibility