Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007-2013)

PISALI O NAS

WFOŚiGW we Wrocławiu  –  ZOBACZ   (strona www)

ONET.PL  –  ZOBACZ   (strona www)


AKTUALIZACJA 09.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na realizację projektu
pn. “Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
polegającym na realizacji
KONTRAKTU nr 3:
DOPOSAŻENIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W STACJĘ ZLEWCZĄ
DO ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM
ORAZ WYMIANIE POMP W GŁÓWNEJ
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

ZOBACZ


AKTUALIZACJA 24.02.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na realizację projektu
pn. “Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
polegającym na realizacji
KONTRAKTU nr 3:
DOPOSAŻENIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W STACJĘ ZLEWCZĄ
DO ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM
ORAZ WYMIANIE POMP W GŁÓWNEJ
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

ZOBACZ


PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację projektu
pn. “Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
polegającym na realizacji
KONTRAKTU nr 3:
DOPOSAŻENIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W STACJĘ ZLEWCZĄ
DO ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM
ORAZ WYMIANIE POMP W GŁÓWNEJ
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
1 zal. formularz oferty (3 OS)
2 zal. art.22 (3 OS)
3 zal. art.24 (3 OS)
4 zal.grupa kapitałowa (3 OS)
5_1 zal. wykaz dostaw (3 OS)
5_2 zal. wykaz dostaw (3 OS)
6_1 zal. podwykonawcy (3 OS)
6_2 zal. podwykonawcy (3 OS)
7_1 zal. umowa (3OS)
7_2 zal. umowa (3 OS)
8_1 zal. OPZ (3 OS)
8_2 zal. OPZ (3 OS)

ZAPYTANIA


Informacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego
o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro
(informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

INFORMACJA (POMOC TECHNICZNA)
INFORMACJA (PROMOCJA)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
dla projektu pn.
Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka polegający na realizacji KONTRAKTU nr 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA
część 3

ZOBACZ


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dla projektu pn.
Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka polegający na realizacji KONTRAKTU nr 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA

część 1 i 2

ZOBACZ
!uwaga! ZMIANA OGŁOSZENIA !uwaga!


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”polegającego na realizacji

 KONTRAKTU nr 2: BUDOWA  KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA

ZOBACZ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.
“Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
polegający na realizacji KONTRAKTU nr 2:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ
NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA


OGŁOSZENIE
SIWZ
Załącznik Nr 1 formularz ofertowy
2 zał. art.22
3 zał. art.24
4 zał. grupa kapitałowa
5_1. zał. wykaz robót
5_2. zał. wykaz robót
5_3. zał. wykaz robót
6_1. zał. wykaz osób
6_2. zał. wykaz osób
6_3. zał. wykaz osób
7_1 zał. oświadczenie o uprawnieniach
7_2 zał. oświadczenie o uprawnieniach
7_3 zał. oświadczenie o uprawnieniach
8_1 zał. podwykonawcy
8_2 zał. podwykonawcy
8_3 zał. podwykonawcy
9_1. zał. umowa
9_2. zał. umowa
9_3. zał. umowa

CZĘŚĆ PIERWSZA

Osiedle Asnyka i Zamenhofa

OPERAT WODNOPRAWNY
O1_2 OA Operat Potok Toczna 0+170 – Opis
O2_2 OA Orientacja 001
O3_2 OA Plan Zagospodarowania
O4_2 OA Schemat Toczna km 0+170

PROJEKT BUDOWLANY
PB1_2 OA rys. T-0 PLAN ORIENTACYJNY
PB2_2 OA rys. T-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PB3_2 OA rys. T-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PB4_2 OA rys. T-3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PB5_2 OA rys. T-4 PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PB6_2 OA rys. T-5 PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PB7_2 OA rys. T-6 PROFIL KANAŁU KA1
PB8_2 OA rys. T-7 PROFIL KANAŁU KA2, KA2.1
PB9_2 OA rys. T-8 PROFIL KANAŁU KB1
PB10_2 OA rys. T-9 PROFIL KANAŁU KB1.1
PB11_2 OA rys. T-10 PROFIL KANAŁÓW KC1, KC1.1, KC1.2
PB12_2 OA rys. T-11 PROFIL KANAŁÓW KS1, KS1.1
PB13_2 OA rys. T-12 PROFIL KANAŁÓW KZ1, KZ1.1, KZ2
PB14_2 OA WYKAZ KANAŁÓW BOCZNYCH I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
PB15_2 OA ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
PB16_2  OA Opis_cz.sanitarna
PB17_2  OA rys. 1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI odcinek 1
PB18_2  OA rys. 1B ODBUDOWA NAWIERZCHNI przekrój
PB19_2  OA rys. 1C ODBUDOWA NAWIERZCHNI przekrój
PB20_2  OA rys.1D ODBUDOWA NAWIERZCHNI przekrój
PB21_2  OA rys.2  ODBUDOWA NAWIERZCHNI odcinek 2
PB22_2  OA rys. 2E ODBUDOWA NAWIERZCHNI przekrój
PB23_2  OA rys.3  ODBUDOWA NAWIERZCHNI ul. Asnyka
PB24_2  OA rys. 3A ODBUDOWA NAWIERZCHNI ul. Asnyka przekrój
PB25_2 OA Opis_cz.drogowa
PB26_2 OA OFERTA DOSTAWY POMPOWNI ŚCIEKÓW
PB27_2 OA SCHEMAT POŁ. RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH PRZY POMPOWNI
PB28_2 OA SCHEMAT PRZEKROCZENIA CIEKU RUROCIĄGIEM
PB29_2 OA PRZEKRÓJ ODBUDOWY KONSTRUKCJI JEZDNI

PRZEDMIAR
P1_2 OA BUDOWA KANALIZACJI
P2_2 OA ODBUDOWA NAWIERZCHNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST1_2 AO STWiORB

UZGODNIENIA
U1_2OA decyzja 141XIIB2011
U2_2OA OPINIA ZUDP
U3_2OA decyzja Burmistrz Bystrzycy Kł RGZ.7624-772010
U4_2OA WYPIS Z PLANU ZAG PRZESTRZ UP6721,62,2011
U5_2OA Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 11.03.2014 aktualne
U6_2OA postanowienie nr52311
U7_2OA Decyzja nr 51-2014 ZDP
U8_2OA Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa z dn 13.02.2014
U9_2OA Uzgodnienie PSG Plan T-1
U10_2OA Uzgodnienie PSG Plan T-2
U11_2OA Uzgodnienie PSG Plan T-3
U12_2OA Uzgodnienie PSG Plan T-4
U13_2OA Uzgodnienie PSG Plan T-5
U14_2 OA Uzgodnienie Tauron nr 40-2014
U15_2OA WARUNKI PRZYŁĄCZENIA – ENERGIA
U16_2OA Uzgodnienie – Dialog
U17_2OA Uzgodnienie Orange
U18_2OA Uzgodnienie Orange Rys. T-1
U19_2OA Uzgodnienie Orange Rys. T-2
U20_2OA Uzgodnienie Orange Rys.T-3
U21_2OA Uzgodnienie Orange Rys. T-4
U22_2OA Uzgodnienie Orange Rys. T-5
U23_2OA UMiG Bystrzyca Kł GGG.6853.15.2011
U24_2OA Uzgodnienie-Gmina
U25_2OA UZGODNIENIE ZWiK
U26_2 OA spis uzgodnień

Plac Szpitalny

PROJEKT BUDOWLANY
PB1_2 PSz rys. 1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PB2_2 PSz rys. 2. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
PB3_2 PSz ZESTAWIENIE STUDZIENEK
PB4_2 PSz KANAŁY BOCZNE
PB5_2 PSz OPIS PROJEKTU

PRZEDMIAR
P1_2PSz PLAC SZPITALNY KANALIZACJA PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST1_2 PSz STWiORB

UZGODNIENIA
U1_2PSz pozwolenie na budowę
U2_2PSz opinia pozytywna nr 339
U3_2PSz wypis planu zagospod. przestrzennego
U4_2PSz wypis planu zagospodarowania
U5_2PSz postanowienie konserwatora zabytków
U6_2PSz Decyzja nr 50-2014 Senatorska – Pl. Szpitalny
U7_2PSz Uzgodnienie PSG
U8_2PSz Uzgodnienie PSG Rys. nr 1
U9_2PSz Uzgodnienie-Dialog
U10-2 PSz Uzgodnienie Tauron nr 51-2014
U11_2PSz Uzgodnienie Orange
U12_PSz Uzgodnienie Orange Rys nr 1
U13_2PSz uzgodnienie ZWiK 2011r.
U14_2PSz Uzgodnienie – Gmina Bystrzyca
U15_2 PSz spis uzgodnień

CZĘŚĆ DRUGA

PROJEKT BUDOWLANY
PB1_2 1S Opis techn
PB2_2 1S Rys 1
PB3_2 1S Rys 2
PB4_2 1S Rys 3
PB5_2 1S Wykaz przył i kan bocz
PB6_2 1S Zestawienie studzienek Tegra 600
PB7_2 1S Zestawienie studzienek Wavin 425
PB8_2 1S Odtworzenie nawierzchni

PRZEDMIAR
P1_2 1S przedmiar

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST1_2 1S STWiOR

UZGODNIENIA
U1_ 2 1S POZWOLENIE NA BUDOWĘ
U2_ 2 1S opinia  ZUDP
U3_ 2 1S decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach
U4_ 2 1S Decyzja ZWD WROCŁAW NR UD-0240-894-10
U5_ 2 1S Decyzja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr ICP -9-2010
U6_ 2 1S uzgodnienie z DSG
U7_ 2 1S Energia Pro
U8_ 2 1S UZGODNIENIE DIALOG
U9_ 2 1S uzgodnienie TP
U10_ 2 1S warunki techniczne ZWiK B-ca Kł
U11_ 2 1S UZGODNIENIE ZWiK
U12_ 2 1S Uzgodnienie z UMiG B-cy Kł
U13_ 2 1S spis uzgodnień

CZĘŚĆ TRZECIA

OPERAT
O1_2 OSz Operat – Opis
O2_2 OSzPB4_2 OSz wylot kanalizacji do potoku
O3_2 OSzPB5_2 OSz mapa ewidencji
O4_2 OSz lokalizacja separatora i piaskownika
O5_2 OSz mapa

PROJEKT BUDOWLANY
PB1_2 OSz część rysunkowa rys.T1-T3
PB2_2 OSz Zestawienie studzienek
PB3_2 OSz Opis
PB4_2 OSz wylot kanalizacji do potoku
PB5_2 OSz mapa ewidencji

PRZEDMIAR
P1_2 OSz Przedmiar – kanalizacja deszczowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST1_2 OSz STWiORB

UZGODNIENIA
U1_2 OSz Pozwolenie na budowę
U2_2 OSz opinia ZUDP
U3_2 OSz decyzja środowiskowa
U4_2 OSz decyzja Burmistrza
U5_2 OSz decyzja Burmistrza UMiG
U6_2 OSz pozwolenie wodno-prawne
U7_2OSz Decyzja nr 52-2014 ZDP
U8_2 OSz Uzgodnienie Polskie Spółka Gazownictwa
U9_2 OSz Uzgodnienie PSG Rys. T-1
U10_2 OSz Uzgodnienie Dialog
U11_2 OSz Uzgodnienie Dialog Rys. T-1
U12_2 OSz Uzgodnienie Orange
U13_2 OSz Uzgodnienie Orange Rys T-1
U14_2 OSz uzgodnienie ze ZWiK
U15_2 OSz Tauron nr 52-2014
U16_2 OSz Uzgodnienie z UMiG
U17_2 OSz spis uzgodnień

W CELU SZYBSZEGO PODGLĄDU PLIKÓW
ZALECAMY OTWIERANIE ICH ZA POMOCĄ
PRAWEGO PRZYCISKU MYSZY,
A NASTĘPNIE KLIKNIĘCIE
“ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO…” 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZOBACZ

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ
DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.
“ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ŚCIEKOWEJ
W AGLOMERACJI BYSTRZYCA KŁODZKA”
NR SPRAWY 3/ZWiK/P/2014

ZOBACZ

UWAGA!

Dodatkowe informacje do SIWZ dla przetargu na realizację zadania
w ramach projektu pn.
“ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ŚCIEKOWEJ
W AGLOMERACJI BYSTRZYCA KŁODZKA”
dla KONTRAKTU NR 1

Określenie granic parametrów
dla zastosowania materiałów równoważnych

ZOBACZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację projektu
pn. “Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

polegającego na realizacji
KONTRAKTU nr 1:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ROZDZIELCZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE DOLNE

!!! OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA !!!
!!! ZMIANY W SIWZ !!!
OGŁOSZENIE
SIWZ
1 zał. formularz oferty
2 zał. art.22
3 zał. art.24
4 zał. grupa kapitałowa
5 zał. wykaz robót
6 zał. wykaz osób
7 zał. oświadczenie o uprawnieniach
8 zał. podwykonawcy
9 zał. umowa

Długopole Dolne –  część techniczna

 BADANIE GRUNTU
G1_1 DD DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

OPERAT WODNOPRAWNY
O1_DD Operat wraz z załącznikami
O2_1 DD Rys. nr 1
O3_1 DD Rys. nr 2

PROJEKT BUDOWLANY
PB1_1 DD rys nr 1.1 ORIENTACJA
PB2_1 DD rys nr 1.2 ORIENTACJA
PB3_1 DD rys nr 2 PLAN REALIZACYJNY cz. prawobrzeżna
PB4_1 DD rys nr 3 PLAN REALIZACYJNY
PB5_1 DD rys nr 4 PLAN REALIZACYJNY
PB6_1 DD rys nr 5 PLAN REALIZACYJNY
PB7_1 DD rys nr 6 PLAN REALIZACYJNY
PB8_1 DD rys nr 7 PLAN REALIZACYJNY
PB9_1 DD rys nr 8 PLAN REALIZACYJNY
PB10_1 DD rys nr 9 PROFIL ODCINEK S1-S25
PB11_1 DD rys nr 10 PRZEKRÓJ przejście pod dnem rzeki Nysa Kł
PB12_1 DD rys nr 11 PROFIL ODCINKI S4-S30, S6-S31
PB13_1 DD rys nr 12 PROFIL ODCINKI S7-S40 i BOCZNE
PB14_1 DD rys nr 12A PROFIL ODCINKI S21-S21A, S26-S26A
PB15_1 DD rys nr 13 PROFIL KANALIZACJI arkusz 1A
PB16_1 DD rys nr 14 PROFIL KANALIZACJI arkusz 1B
PB17_1 DD rys nr 15 PROFIL KANALIZACJI arkusz 2A
PB18_1 DD rys nr 16 PROFIL KANALIZACJI arkusz 2B
PB19_1 DD rys nr 17 PROFIL KANALIZACJI arkusz 3A
PB20_1 DD rys nr 18 PROFIL KANALIZACJI arkusz 3A
PB21_1 DD rys nr 19 PROFIL KANALIZACJI arkusz 3B
PB22_1 D OPIS TECHNICZNY
PB23_1 DD ZESTAWIENIE STUDZIENEK część lewobrzeżna
PB24_1 DD ZESTAWIENIE STUDZIENEK część prawobrzeżna
PB25_1 DD rys nr 20 SCHEMAT ODBUDOWY KONSTRUKCJI JEZDNI, CHODNIKA I POBOCZA
PB26_1 DD rys nr 21 SCHEMAT ODBUDOWY KONSTRUKCJI JEZDNI, CHODNIKA I POBOCZA
PB27_1 DD PRZYKŁADOWA POMPOWNIA

PRZEDMIAR
P1_1 DD PRZEDMIAR kanalizacja sanitarna rozdzielcza Długopole Dolne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST1_1 DD STWiORB

UZGODNIENIA
U1_1DD pozwolenie na budowę
U2_1DD opinia ZUDP
U3_1DD Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 06.05.2010
U4_1DD Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 19.08.2011
U5_1DD Decyzja lokalizacyjna 01.07.2010
U6_1DD Decyzja lokalizacyjna cz 1 22.08.2011
U7_1DD Decyzja lokalizacyjna cz 2 22.08.2011
U8_1DD decyzja pozw. wodno-prawne z dn. 04.03.2014
U9_1DD Długopole Zarząd Dróg Powiatowych
U10_1DD Długopole TPSA
U11_1DD TAURON nr 50 2014
U12_1DD ZWiK uzgodnienie
U13_1DD uzgodnienia gmina Bystrzyca Kłodzka 28 05 2010
U14_1DD spis uzgodnień

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI W JEDNYM PLIKU
TUTAJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację projektu
pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
polegającego na realizacji
KONTRAKTU nr 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ROZDZIELCZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE DOLNE
( Znak sprawy: 3/ZWiK/P/2014 )

ZOBACZ

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ostatnio zaktualizowane 29 stycznia, 2020 przez Mariusz Głąba

Accessibility