Kontrakt 3

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

AKTUALIZACJA, 13.08.2019 R.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW

przy ul. Międzyleśnej , ul. Unii Lubelskiej, ul. Plac Szpitalny, ul. Kolejowej,
ul. Floriańskiej, ul Zgody w Bystrzycy Kłodzkiej

ZOBACZ

 

AKTUALIZACJA, 13.07.2018 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA, 02.07.2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA, 20.06.2018 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA, 08.06.2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ


AKTUALIZACJA 06.06.2018 R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

“Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu
Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

OGŁOSZENIE

FS SIWZ Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

FS Zal 1 formularz ofertowy Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

FS Zal 2 umowa Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

FS Zal 3a oswiadczenia Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

FS Zal 3b oswiadczenia Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

FS Zal 4 gr kapitalowa Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

FS Zal 5 wykaz robot Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

FS Zal 6 osoby uprawnienia Bystrzyca Klodzka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I UZGODNIENIA

ul. Międzyleśna:

PB Opis Miedzylesna ks

PRZEDMIAR Miedzylesna ks

Rys. 1 Plan zagopodarowania Miedzylesna ks

Rys. 2 Profil kanału sanitarnego Miedzylesna ks

STWiORB Miedzylesna ks

U Netia uzg. Miedzylesna ks

U Orange uzg.Miedzylesna ks

U Pozwolenie na budowe Miedzylesna ks

U PSGaz uzg.Miedzylesna ks

U Tauron uzg.Miedzylesna ks

U ZDP uzg.Miedzylesna ks

Zestawienie kanalow bocznych Zal. 1 Miedzylesna ks

Zestawienie studni fi 600 Zal. 2 Miedzylesna ks

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ul. Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny:

D Opis-odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-1 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-2 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-3 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-4 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-5 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-6 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

E1 Zasilanie pompowni PF Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

E2 Zasilanie pompowni PK Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

K-1 Zbrojenie fundamentow pompowni Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

PB Opis Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

PB Opis PKP

PKP1 Projekt zagospodarowania

PKP2 Projekt zagospodarowania

PKP3 Projekt zagospodarowania

PKP4 Przejscie pod torami profil

PKP5 Przejscie pod torami profil

PKP6 wymiana wodociagu nad torami

PKP7 Przejscie pod torami profil

PKP8 Przejscie pod torami przekroj

PRZEDMIAR branza sanitarna, drogowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

PRZEDMIAR branza elektryczna Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

STWIORB ST1- ST4 cz. sanitarna i drogowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

STWiORB ST5 -cz. elektryczna Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-0 Orientacja Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-1 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-2 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-3 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-4 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-5 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-6 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-7 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-8 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-9 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-10 Profil Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-11 Profil Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-12 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-13 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-14 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-15 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-16 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-17 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-18 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-19 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-20 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-21 Przejscie pod rzeka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-22 Przejscie pod rzeka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-23 Przejscie pod rzeka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-24 Wymiana wodociagu w moscie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-25 Schematy wezlow Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-26 Wezly wodomierzowe Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-27 Schemat pompowni Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Pozwolenie na budowe Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Pozwolenie na budowe PKP

Zestawienie kanalow w bocznych zal. 1K Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

Zestawienie przylaczy wodoc. zal. W1 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

Zestawienie studz beton zal. 2K Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

Zestawienie studz plastik zal. 3K Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

 

UZGODNIENIA Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U pozwolenie wodnoprawne Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PPIS zmiana uzgodnienia uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ppoz uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U RZGW decyzja 376_ZU_2016 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U RZGW uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZWiK uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Decyzja lokalizacyjna Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Dialog opinia do ZUDP Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Gmina Bystrzyca Kl kabel osw Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Gmina Bystrzyca Kl uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Netia 2017 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Netia 2018 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ORANGE uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Podzial dzialki Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Pozwolenie na budowe Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PPIS uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Protokol z narady koord Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 1 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 2 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 3 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 4 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 5 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 6 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 7 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 8 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 9 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U RDOS dec srodowiskowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U TAURON uzg Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U WUOZ Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZDP Decyzja 4_2017 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZDP uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZWiK warunki Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

 

UZGODNIENIA (tereny zamknięte)

Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U DSS uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP Dec. lokalizacyjna UW nr I_P_16_17 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP ENERGETYKA uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP PLK SA uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP PPIS uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP RDOS dec srodowiskowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP TAURON DYSTRYBUCJA uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP UTRZYMANIE uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP WUOZ Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP ZWiK uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP ZWiK warunki Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKPTELEKOM uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

 


AKTUALIZACJA 04.06.2018 R.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA 29.05.2018 R.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZOBACZ


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy
Kłodzkiej” i „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej,
Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.

OGŁOSZENIE

FS SIWZ Bystrzyca Kl

FS Zal 1 cz 1 Bystrzyca Kl OFERTA

FS Zal 1 cz 2 Bystrzyca Kl OFERTA

FS Zal 2 cz 1 Bystrzyca Kl UMOWA

FS Zal 2 cz 2 Bystrzyca Kl UMOWA

FS Zal 3a cz 1 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 3a cz 2 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 3b cz 1 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 3b cz 2 Bystrzyca Kl OSWIADCZENIA

FS Zal 4 cz 1 Bystrzyca Kl GR KAPITALOWA

FS Zal 4 cz 2 Bystrzyca Kl GR KAPITALOWA

FS Zal 5 cz 1 Bystrzyca Kl WYKAZ ROBOT

FS Zal 5 cz 2 Bystrzyca Kl WYKAZ ROBOT

FS Zal 6 cz 1 Bystrzyca Kl UPRAWNIENIA

FS Zal 6 cz 2 Bystrzyca Kl UPRAWNIENIA

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I UZGODNIENIA

ul. Międzyleśna:

PB Opis Miedzylesna ks

PRZEDMIAR Miedzylesna ks

Rys. 1 Plan zagopodarowania Miedzylesna ks

Rys. 2 Profil kanału sanitarnego Miedzylesna ks

STWiORB Miedzylesna ks

U Netia uzg. Miedzylesna ks

U Orange uzg.Miedzylesna ks

U Pozwolenie na budowe Miedzylesna ks

U PSGaz uzg.Miedzylesna ks

U Tauron uzg.Miedzylesna ks

U ZDP uzg.Miedzylesna ks

Zestawienie kanalow bocznych Zal. 1 Miedzylesna ks

Zestawienie studni fi 600 Zal. 2 Miedzylesna ks

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ul. Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny:

D Opis-odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-1 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-2 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-3 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-4 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-5 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

D-6 Odbudowa drogi Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

E1 Zasilanie pompowni PF Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

E2 Zasilanie pompowni PK Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

K-1 Zbrojenie fundamentow pompowni Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

PB Opis Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

PB Opis PKP

PKP1 Projekt zagospodarowania

PKP2 Projekt zagospodarowania

PKP3 Projekt zagospodarowania

PKP4 Przejscie pod torami profil

PKP5 Przejscie pod torami profil

PKP6 wymiana wodociagu nad torami

PKP7 Przejscie pod torami profil

PKP8 Przejscie pod torami przekroj

PRZEDMIAR branza sanitarna, drogowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

PRZEDMIAR branza elektryczna Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

STWIORB ST1- ST4 cz. sanitarna i drogowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

STWiORB ST5 -cz. elektryczna Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-0 Orientacja Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-1 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-2 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-3 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-4 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-5 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-6 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-7 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-8 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-9 Projekt zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-10 Profil Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-11 Profil Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-12 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-13 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-14 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-15 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-16 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-17 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-18 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-19 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-20 Profil zagospodarowania Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-21 Przejscie pod rzeka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-22 Przejscie pod rzeka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-23 Przejscie pod rzeka Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-24 Wymiana wodociagu w moscie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-25 Schematy wezlow Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-26 Wezly wodomierzowe Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

T-27 Schemat pompowni Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Pozwolenie na budowe Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Pozwolenie na budowe PKP

Zestawienie kanalow w bocznych zal. 1K Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

Zestawienie przylaczy wodoc. zal. W1 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

Zestawienie studz beton zal. 2K Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

Zestawienie studz plastik zal. 3K Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

 

UZGODNIENIA Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U pozwolenie wodnoprawne Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PPIS zmiana uzgodnienia uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ppoz uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U RZGW decyzja 376_ZU_2016 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U RZGW uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZWiK uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Decyzja lokalizacyjna Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Dialog opinia do ZUDP Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Gmina Bystrzyca Kl kabel osw Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Gmina Bystrzyca Kl uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Netia 2017 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Netia 2018 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ORANGE uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Podzial dzialki Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Pozwolenie na budowe Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PPIS uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U Protokol z narady koord Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 1 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 2 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 3 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 4 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 5 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 6 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 7 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 8 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG T 9 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PSG uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U RDOS dec srodowiskowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U TAURON uzg Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U WUOZ Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZDP Decyzja 4_2017 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZDP uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U ZWiK warunki Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

UZGODNIENIA (tereny zamknięte)

Miedzyleśna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U DSS uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP Dec. lokalizacyjna UW nr I_P_16_17 Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP ENERGETYKA uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP PLK SA uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP PPIS uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP RDOS dec srodowiskowa Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP TAURON DYSTRYBUCJA uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP UTRZYMANIE uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP WUOZ Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP ZWiK uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKP ZWiK warunki Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

U PKPTELEKOM uzgodnienie Miedzylesna, Kolejowa, Pl. Szpitalny

 

 

Zamieszczono: 14.05.2018 r

Zamieścił: Mariusz Głąba

Ostatnio zaktualizowane 14 sierpnia, 2019 przez Mariusz Głąba

Accessibility